Resultats Enquestes

RESULTATS ENQUESTES  El curs passat des de la comissió de patis, vam realitzar un seguit d’enquestes per tal d’analitzar el nostre pati i conèixer i aprofundir en els diferents usos que se’n fan,amb l’objectiu de millorar aquest espai per a que esdevingui un lloc...

CUIDEM ELS ESPAIS DEL NOSTRE PATI I INAUGUREM NOUS ESPAIS

CUIDEM ELS ESPAIS DEL NOSTRE PATI I INAUGUREM NOUS ESPAIS  En aquests dos mesos que portem de curs la Comissió de Patis hem realitzat diferents intervencions per tal d’anar adaptant l’espai del pati a les noves necessitats de l’escola. Aquestes intervencions han sigut...

JORNADA DE MANTENIMENT AL PATI

jornada de manteniment al pati  Una de les funcions de La Comissió de Patis és participar en l’organitzacio i execució del manteniment del pati de l’escola.    El nostre pati és un entorn privilegiat; un espai viu més enllà de l’horari lectiu...

UN VOL A VISTA D’OCELL

UN VOL A VISTA D’OCELL  Des de la Comissió de Patis us volem regalar un vol a vista d’ocell. Enguany a causa de la pandèmia, no hem tingut l’oportunitat de gaudir d’un dels grans avantatges que tenim a l’escola, que és tenir els patis...

APORTEM INDIVIDUALMENT PER CONSTRUIR COL·LECTIVAMENT

APORTEM INDIVIDUALMENT PER CONSTRUIR COL·LECTIVAMENT El pati de l’escola és l’espai de lleure principal al qual tenen accés els infants durant la jornada escolar, un espai de joc, de moviment, de relacions socials, de descobriments, experiments i d’aprenentatges. En...

COMISSIÓ DE PATIS

COMISSIÓ DE PATIS L’escola Sant Jordi i les seves famílies, des de sempre hem vetllat per un bon desenvolupament de l’alumnat i alhora per un creixement de tota la comunitat realitzant jornades de reflexió i formació amb experts. El pati també ha sigut un...