Què és l’AFA

L’AFA és l’entitat sense afany de lucre que agrupa les mares i els pares de l’escola per a la defensa dels nostres interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels nostres fills i filles.

El nostre principal objectiu és contribuir a la millora de la qualitat de l’educació que reben els nens i nenes i treballar conjuntament amb els diversos sectors de la comunitat educativa, a través del diàleg i la col·laboració, per aconseguir una escola pública catalana, participativa i democràtica.

L’AFA Escola Sant Jordi està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

L’AFA Escola Sant Jordi està federada a la FAPAC (Federació de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya).

L’AFA Escola Sant Jordi està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General, la Junta Directiva i les comissions de treballs

Qui som?

Som totes les mares i tots els pares que estem associats.

  • La participació és oberta a tothom.
  • Els ingressos provenen bàsicament de la quota dels socis

On ens pots trobar?

L’AFA disposem d’un despatx a l’escola, telèfon: 973245032.

L’Esther, secretaria de l’AFA, la trobareu al despatx de dilluns a divendres de les 9 h. a les 14 h., i a la tarda de les 15.00 h. a les 16,25 h.

El nostre correu electrònic és ampasjordilleida@gmail.com. La Junta de l’AFA ens reunim un cop al mes.

Funcions

  • Vetllar pel compliment de les finalitats estatutàries.
  • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
  • Participar en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar.
  • Permetre a les mares i pares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola, i sobre temes educatius d’abast més general.