Serveis

A l’AFA intentem oferir els serveis més adequats a les circumstàncies i a les necessitats de cada moment, treballant sempre conjuntament amb l’equip directiu de l’escola, ja que entenem que l’escola i l’AFA compartim l’educació dels nostres fills/es.

Els serveis i activitats més estables són:

  • Gestió del material fungible comú. L’escola compra tot el material escolar necessari per a les aules i pels alumnes amb els diners que paguem totes les mares i pares amb aquest propòsit.
  • Distribució dels llibres de text nous i utilitzats (socialitzats).
  • Administració i comptabilitat de tots els ingressos i de totes les despeses de cada curs escolar.
  • Gestió de l’acollida matinal, activitats extraescolars, menjador, transport escolar i escoles obertes.
  • Aportacions per activitats específiques, festes i la revista.
  • Publicació de la Revista Escolar: “Tiralinies”.
  • Creació, elaboració i actualització de la pàgina web i el bloc de l’AFA.
  • Organització de festes per a tothom: Festa de Nadal i Festa de Primavera.