L’AFA ofereix servei d’acollida matinal. dos horaris 8:00/8:15h i 8:30 h

  • Enguany, el servei d’acollida s’iniciarà a partir de les 8:00h i finalitzarà a les 8:45h.
  • Els alumnes que arribin més tard, s’hauran d’esperar a l’hora d’obertura de les portes d’accés.
  • Es prioritzarà la utilització dels espais exteriors (infantil i primària) sempre que es pugui. Quan no sigui possible utilitzar el pati, cada infant anirà a l’espai del seu grup estable amb el/la monitor/a corresponent, que serà qui vetllarà pel bon funcionament i qui controlarà els diferents espais

 

L’equip de monitores que cobreixen aquest servei és:

  • VANESSA BOTE
  • ARES GOMEZ
  • PAULA BLADE
  • CARLA ROSELL
  • MARIA ESTEVE