RESULTATS ENQUESTES

 El curs passat des de la comissió de patis, vam realitzar un seguit d’enquestes per tal d’analitzar el nostre pati i conèixer i aprofundir en els diferents usos que se’n fan,amb l’objectiu de millorar aquest espai per a que esdevingui un lloc coeducatiu, segur i saludable per a tota la comunitat educativa però especialment per als infants. 

Per a que aquest procés fos el més significatiu i eficient possible, vam emprar la guia “El pati de l’escola en igualtat” publicada per Equal Saree; una metodologia de diagnosi participativa i d’intervenció als espais d’esbarjo a partir d’un procés de reflexió i d’aprenentatge col·lectiu. 

Així doncs, l’any passat, es van passar 3 enquestes dirigides a una part dels agents implicats en el projecte: claustre, monitoratge de migdia i famílies. Totes elles preguntant sobre els paràmteres d’estudi que han guiat la diagnosi, i sobre els que treballarem durant el disseny del projecte. Aquests paràmetres són: 

La diversitat: Varietat dels espais i elements que el conformen. La diversitat afavoreix un repartiment i un ús més igualitari del pati. 

La flexibilitat: Capacitat d’un espai o d’un element per adaptar-se a diferents situacions i usos. La flexibilitat permet el desenvolupament d’unes activitats menys estereotipades i menys segregades, ja sigui per gènere, per interessos, intel·ligències…

La interrelació: Relacions que s’estableixen entre dos o més elements o espais (distàncies, visibilitat, espais intermitjos, etc). Si aquesta és adequada, impedeix l’establiment de jerarquies i/o privilegis i evita la invasió d’unes activitats sobre d’altres.

El confort: Característiques dels espais i dels elements que influeixen en el benestar de les persones que els utilitzen. El confort augmenta el benestar físic i psicològic de les persones, reforçant la importància dels valors de cura. 

La representativitat: Reconeixement, visibilitat real i simbòlica i participació igualitària en la presa de decisions de totes les persones que conformen la comunitat educativa. Si la representativitat és igualitària, fomenta valors i conductes no sexistes que es reflecteixen en l’ús dels espais.

Així doncs estem molt contentes de publicar, aquesta entrada, amb els resultats obtinguts del procés de diagnosi que trobareu a continuació en format d’infografia. Aquesta informació ens servirà de punt de partida per replantejar i millorar els diferents espais del pati i aconseguir així els objectius marcats. I desde aquest moment implicarem als infants perquè també formin part activa repensant l’espai.

Aprofitem per informar-vos què, la realització del nou disseny, també serà un projecte col·laboratiu entre els membres de la comunitat educativa. I que per a realitzar-lo  comptem amb l’assesorament de l’Arquitecte tècnica Esther Montoy

Així doncs us convidem a participar de la Comissió de Patis, una comissió de l’AFA oberta on totes les famílies sou benvingudes.