Organigrama

PRESIDENTA Olga Clop
SOTS-PRESIDENT Jordi Panades
TRESORERA Celeste Cubillas
SECRETARIA Laia Castellnou
VOCALS Sònia Rius
Jordi Soldevila
Sebas mas
Laia Sió
Núria Sanchez

Organitzats per comissions

Transport i Acollida Olga Clop, Jordi Panades, Sonia Rius, Celeste Cubillas.
Comissió TIC i Comunicació Jordi Panades,  Celeste Cubillas, Núria Sánchez, Olga Clop
Comunitat Educativa Olga Clop, Laia Sió, Jordi Soldevila, Núria Sánchez
Secció Esportiva Olga Clop,  Sebas Mas,  Laia Sió
Menjador i activitats

 Olga Clop, Jordi Panades, Sonia Rius, Celeste Cubillas

Patis

Olga Clop, Laia Sió, Sonia Rius, Núria Sanchez, Celeste Cubillas

Revista

Laia Castellnou, Olga Clop