Imatge de l’auditori durant la Xerrada Oberta del 20-Juny


Unes de 400 persones entre famílies i mestres de la comunitat educativa de l’escola pública de Lleida han participat en la xerrada oberta amb el director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Lleida Sr. Miquel A. Cullerés. L’acte ha tingut lloc a l’auditori de l’Edifici Emblemàtic del Campus de Cappont de la Universitat de Lleida. Durant la xerrada, els nens i nenes han pogut gaudir d’un espai de jocs oferts pel grup d’animació infantil Tombs Creatius.

Espai de jocs per als nens i nenes a l’exterior de l’auditori
Taula amb el representant de les Ampes (Carles València,
del Sant Jordi), i els representants del Departament
d’Ensenyament amb el Sr. Cullerés al centre.

El Sr. Cullerés ha fet primer una exposició de la situació actual del sistema educatiu públic i ha tractar de justificar que el que entenem com a retallades no ho són ja que, segons ha dit, no afectaran a la qualitat de l’ensenyament que rebran els nens i nenes a l’educació primària i secundària. Després s’ha donat pas a un torn de preguntes per parts de representants dels Ampes convocants que van participar a l’Acampada Escolar del 7-Juny. En aquest torn, les Ampes han volgut destacar situacions particulars que es donen als diferents centres educatius i que constitueixen clars exemples de la reducció del nombre de recursos humans i pressupostaris, amb la qual no sortirem de la cua quan a resultats educatius a nivell estatal i europeu.


Alguns dels temes més reivindicats pels assistents han estat el no incrementar el nombre de nens i nenes per aula a 27, les no retallades als recursos humans per a l’atenció a la diversitat a les aules, les substitucions dels mestres durant les baixes, la reducció pressupostària dels centres, les beques per a les famílies amb pocs recursos, etc.


Malgrat que les Ampes convocants de l’acte s’han manifestat molt satisfetes per l’èxit de participació, la sensació és d’impotència davant la manca de recursos pressupostaris manifestada pel Departament d’Ensenyament.


Una altra de les demandes de les Ampes, com ara el mantenir un canal obert i directe entre les Ampes amb i el Departament d’Ensenyament per poder parlar del temes que ens afecten sobre la planificació i canvis en el sistema educatiu, ha estat tancat per part del Director dels Serveis Territorials, dient que ja hi ha uns canals d’interlocució establerts a la legislació (per exemple els consells escolars) que s’han de respectar. Esperem que aquests canals que hem obert tant durant l’acampada com en la jornada del 20-Juny continuïn oberts i vius ja que no ens podem aturar aquí en la nostra reivindicació.